Stotteren bij adolescenten en volwassenen

Inhoud
Geen stotterende jongere of volwassene stottert hetzelfde en stotteren wisselt per situatie en per moment. Stotteren is een complex verschijnsel. Enerzijds heeft het een duidelijk technisch, gedragsmatig aspect, anderzijds heeft het cognitieve en emotionele kanten. In dit spanningsveld tussen gedrag, emoties en cognities beweegt de therapeut, die stotterende mensen begeleidt zich, met als doel de therapie optimaal af te stemmen op elk uniek individu. In deze driedaagse cursus is het uitgangspunt dat de intuïtie van de therapeut en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt de belangrijkste motoren van het therapeutische proces zijn, waarbij kennis en vaardigheden als brandstof dienen. De richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.
Theorie zal steeds afgewisseld worden met het oefenen van vaardigheden met betrekking tot onderzoek, behandeling en therapeutische vaardigheden.

Doel
Na deze cursus:
-heeft de deelnemer kennis en vaardigheden op het gebied van onderzoek en identificatie zowel van de gedragsverschijnselen als van de emotionele en cognitieve componenten van stotteren.
-ben je in staat een volledig behandelplan op te stellen met SMART doelen voor de stotterende adolescent/volwassene.
-ben je in staat een keuze te maken voor de meest geschikte behandelingsmethode en deze
toe te leren passen (o.a. angstdesensitisatie, stottermodificatietechnieken, spreektechnieken).
-ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op uw intuïtie, optimaal af te stemmen op de adolescent of volwassenen, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans.

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts

Doelgroep
Logopedisten die (regelmatig) werken met adolescenten en volwassenen die stotteren of met deze doelgroep zouden
willen gaan werken.

Groepsgrootte
Min. 10 , max. 16 personen

Data en tijd
woensdag 15 en donderdag 16 september 2021

Locatie
Nieuwegein

Prijs
€ 530,- (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Contact
Aanmelden via www.thimalp.nl/logopedie. Voor inhoudelijke vragen mail of bel Liesbeth: lieswijn63@gmail.com/ 06-486 883 24.

Docenten

Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en ook oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de Damstégroep, onderdeel van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider encoach.

Zowel Liesbeth als Marion is mentor en coach binnen het ECSF (European Clinical Specialisation for fleuncy Disorders) logopedisten op tot Gespecialiseerde Stottertherapeuten