Opfrisdag Lidcombe Programma 2021      

Op zaterdag 22 mei 2021 wordt er weer een opfrisdag aangeboden van het Lidcombe Programma. De dag is bedoeld voor logopedisten en logopedist-stottertherapeuten die eerder de Lidcombe cursus hebben gevolgd.

Cursuslocatie :       Bouwstraat 45H, 3572 SP Utrecht
Tijd :                         9.30u-16.30u

Op deze dag zullen vernieuwingen die in het programma aangebracht zijn aan de orde komen, kan casuïstiek ingebracht worden, krijg je als deelnemer feedback op je behandeling en kunnen onderdelen van het programma opnieuw getraind of besproken worden. Door de deelnemers vooraf een vragenlijst te sturen, kan er zoveel mogelijk vraaggericht gewerkt worden.
Na afloop van de opfrisdag is de kennis over het Lidcombe Programma weer up to date en zijn je vaardigheden weer aangescherpt.

De dag is geaccrediteerd voor 8 punten. Je krijgt een reader en een bewijs van deelname, de cursus wordt automatisch toegevoegd aan het elektronisch dossier t.b.v. het kwaliteitsregister.

  • Kosten: € 145,00 inclusief koffie, thee, lunch, reader en bewijs van deelname en 8 accreditatiepunten
  • Aantal deelnemers: minimaal 8, maximaal 15
  • Voorwaarden voor deelname: Lidcombe training gevolgd bij een LPTC trainer

Aanmelding kan via e-mail of schriftelijk. Wanneer er 8 aanmeldingen zijn, ontvang je een nota per mail.
Uiterste inschrijfdatum: 1 mei 2021.

Irma Uijterlinde Trainingen,

info@lidcombe.nl

KvK 64523764

Docent

Irma Uijterlinde is logopedist-stottertherapeut en verbonden aan Stottercentrum Noord-Holland. Zij geeft individuele en groepstherapie en verzorgt coaching en advisering aan logopedisten m.b.t. stottertherapie.

Zij is lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium en geeft de Lidcombe trainingen in Nederland.