Interessante websites:


De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is een landelijke organisatie van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van stotteren. Deze vereniging werd in 1987 opgericht met als doel de kennis over stotteren te vergroten en de kwaliteit van de stottertherapie in Nederland te verbeteren. De NVST vormt samen met de Nederlandse stottervereniging Demosthenes de Nederlandse Federatie Stotteren (NFS). De NFS heeft een eigen overkoepelend bestuur

   

De NFS stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit verhogen van: preventie van stotteren, diagnostiek en behandeling van stotteren, evaluatie van de resultaten van stottertherapieën en voorlichting over stotteren. De NFS is hierbij niet gebonden aan een bepaalde therapiestroming. Het landelijk aanspreekpunt van de NFS is het Stotter Informatie Centrum (SIC) in Utrecht. Iedere werkdag kan men hier terecht voor informatie over stotteren, preventie van stotteren bij (jonge) kinderen en stottertherapieën.  

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsorganisatie van logopedisten. Het overgrote deel van de logopedisten is aangesloten bij de NVLF.

Demosthenes is een vereniging van en voor stotteraars en ouders van stotterende kinderen. In Nederland stotteren ongeveer 175.000 mensen: dat is 1,2 procent van de bevolking. Het grootste probleem is dat veel mensen slecht raad weten met stotteren. Stotteren bemoeilijkt zodoende vaak het onderlinge contact.

Online ontmoetingsplek, bedoeld om via Skype met elkaar contact te hebben en te oefenen.


informatie over logopedie op www.infologopedist.nl en opInformatie over stotteren van onze Belgische collega's.

De ‘Stuttering Homepage’ met tal van links naar webpagina’s over alle mogelijke aspecten     van stotteren. Niet alle informatie is even correct. Anderzijds zijn er pagina’s met schitterende informatie, waaronder getuigenissen, tips voor kinderen e.d.
voor studenten!

info over vergoeding stottertherapie en soms zelfs tegemoetkoming in studiekosten


http://www.studenten-zorgverzekeringen.nl/student-en-stotteren.html