Ouderbegeleiding / ouderparticipatie

Inhoud:

Als logopedist/stottertherapeut willen we de ouder betrekken bij de begeleiding van hun kind. Het geven van adviezen is vaak niet toereikend. De tweedaagse cursus ouderbegeleiding/ouderparticipatie is gericht op: Hoe zetten we adviezen die wij geven om in handelen van de ouders? Hoe krijgen we ouders betrokken in de behandeling? Hoe kunnen we ouders als co-therapeut inzetten? Waarom lukt dit bij de ene ouder wel en bij de andere ouder niet? Hoe kunnen we efficiënter werken door de krachten van de ouders te benutten?
De cursus is praktisch, actief en gericht op praktijk gerelateerde vraagstukken. Van de cursist wordt een actieve betrokkenheid verwacht. Er is mogelijkheid tot het inbrengen van casuïstiek.

Doelgroep: primair logopedisten, op aanvraag ook voor andere deskundigen.
Data: nog niet bekend Locatie : Spraak - Taal - Stottercentrum Rijnland
Aantaldeelnemers : 6 - 12 personen.
Kosten : € 490,00.
Contactgegevens voor vragen en inschrijving: info@stsc-rijnland.nl of ga naar het aanmeldingsformulier

Docent

Caroline Nater is logopediste/stottertherapeut, spraak-taalpatholoog, werkzaam in het Spraak -Taal -Stottercentrum Rijnland en bij een onderwijs-zorgcombinatie. Haar werkzaamheden omvatten diagnostiek, curatieve zorg, coachen, innovaties en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft veel ervaring met speciale kinderen en comorbiditeit van verschillende stoornissen. Ze wordt omschreven als een inspirerende en creatieve vrouw die kan denken buiten vaste kaders