Over VSN

De VSN is een samenwerkingsverband van enthousiaste en professionele logopedisten, die zich hebben gespecialiseerd in stottertherapie.
Wij kiezen voor intensieve samenwerking omdat wij

 • onze kennis en ervaring willen bundelen
 • elkaar scherp willen houden
 • steeds willen blijven leren


Wij, stottertherapeuten van de VSN

 • zijn eerlijk over wat stotteren is
 • luisteren heel precies naar wat jij wilt en nodig hebt
 • geven je helder inzicht in wat wij voor je kunnen betekenen en wat je kunt doen
 • zijn intensief betrokken
 • gaan met je tot het uiterste


Visie

Een stotteraar is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak. Stotteren heeft een biologische en een psychologische component.Als stottertherapeuten binnen de VSN schenken we aan beide componenten aandacht. We zien stottertherapie als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor het proces; De therapeut brengt zijn vakkennis en therapeutische vaardigheden in, de cliënt zijn inzicht en inzet.Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde.Transparantie,ontmoeting, zelfontplooiïng en realiteitszin vormen de basis van therapieproces.

Als VSN streven wij naar een aantal evenwichtig over Nederland verspreide stottercentra met een inspirerend en eigentijds karakter, werkend vanuit bovenstaande visie op stotteren, de stotterende mens en therapie.In onderlinge samenwerking vinden we de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat werkt altijd door in onze wijze van therapie geven, vanuit eigenheid.We bewaken het goede, spiegelen valkuilen, geven feedback en communiceren zo optimaal mogelijk.

Elke medewerker onderschrijft de visie van harte, vanuit de wetenschap dat “visie”niet de huidige status beschrijft, maar aangeeft waar we naar op weg zijn.

Missie

Meer over de aangesloten praktijken:

Centrum voor stottertherapie Amsterdam-Haarlem

Jeanette van Baarsen en Annelies Mobach, stottertherapeuten, vormen samen het Centrum voor stottertherapie Haarlem – Amsterdam.

Zij geven persoonsgerichte stottertherapie aan cliënten van alle leeftijden. Naast individuele therapie verzorgen zij ook groepstherapie vor volwassenen, jongeren en schoolkinderen, en geven zij ouderbegeleiding. U kunt bij hen terecht voor diverse vormen van therapie, een second opinion en coaching, daarnaast geven zij op verzoek voorlichtings-bijeenkomsten voor scholen. Kijk voor de inhoud van de therapie bij het hoofdmenu: Therapie voor jou?

Specialisaties

Jeanette heeft zich gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en Annelies heeft veel ervaring met adem-stemproblematiek.

Specialisaties

Jeanette heeft zich gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en Annelies heeft veel ervaring met adem-stemproblematiek.


Wie werkt waar?

Annelies MobachJeanette Baarsen
Maandag--Amsterdam
DinsdagAmsterdamAmsterdam (ochtend)
Haarlem (middag)
WoensdagAmsterdamAmsterdam
DonderdagAmsterdamHaarlem
Vrijdag--Amsterdam

Haarlem: www.samenspelhaarlem.nl


Amsterdam:

Meer informatie

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u e-mailen naar de betreffende locatie of u kunt gebruik maken van het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Wij kunnen niet altijd de telefoon opnemen, dus spreek uw boodschap alstublieft in. U kunt daar rustig de tijd voor nemen


Brabant: 's Hertogenbosch, Helmond, Breda

Jacqueline, Marielle, Floor, Marion, Myrna, bieden stottertherapie op maat. Dat wil zeggen dat voor elke hulpvraag een bij u of uw kind passend antwoord of een passende therapie wordt gezocht. Voor alle leeftijdsgroepen bieden wij individuele- en groepstherapie aan. Het uiteindelijke doel van de behandeling is een makkelijke en vooral communicatieve manier van spreken. 

                                 
Jacquelinevan der Eerenbeemd

Marielle van Woerkom

Floor Cobelens

Marion Weijts

Myrna Bouwmans

Contactinformatie over de locaties in Brabant vindt u hier

Centrum voor stottertherapie Gouda

Else Rozema en Liesbeth van Wijngaarden zijn twee zeer ervaren logopedist-stottertherapeuten, die nauw samenwerken. Het samen-werken, in het stottercentrum met cliënten,  maar ook  in contact met andere collega’s en disciplines, is inspirerend en voedend.


Else Rozema

Liesbeth van Wijngaarden

Binnen de stottertherapie gaan zij samen met ( de ouder(s) van) een cliënt op zoek. Op zoek naar een zo vloeiend mogelijk spreken, vanuit de kracht en de kwaliteiten van de hele mens, van het hele kind. Op zoek naar dat wat haalbaar is: soms is dat volledig vloeiend spreken – zeker bij (jonge) kinderen – , soms een gemakkelijker manier van spreken, zonder angst of schaamte.  Kwaliteit van leven staat daarbij hoog in het vaandel.

Beide therapeuten zijn breed opgeleid, ook op fysiek, emotioneel en mentaal vlak, en zetten hun kwaliteiten, ervaring en geleerde programma’s daar waar nodig in.Liesbeth van Wijngaarden is naast stottertherapeut ook kindertolk ®.  www.presentchild.nl 

                    Het doel is steeds: dat gezegd kan worden                      

wat iemand, jong of oud,

werkelijk wil zeggen

vanuit wezelijk contact

Heeft u de kopjes ‘welkom’ en ‘therapie’ al gelezen? Concreet bestaat ons  aanbod o.a. uit:

Individuele therapie                    

 • Lidcombe-therapie (voor jonge kinderen)
 • Demands en Capacities Methode (voor jonge kinderen)
 • Video-interactiebegeleiding
 • Therapeutisch tekenen
 • Spreek- en stotterveranderingstechnieken
 • Lichaamswerk
 • Ontspanning  en adem
 • Sensorische integratietechnieken
 • Ouderbegeleiding

Groepstherapie

 • basisschoolgroep (7-11 jaar ; 6 middagen; gericht op sterker worden met je stotteren, durven spreken en manieren leren om het stotteren meer onder controle te houden)
 • informatieavond voor kinderen uit groep 8 en hun ouders over het gaan naar de brugklas als stotterend kind.  Eind april/begin mei.
 • op-naar-de-brugklas-groep: voor kinderen uit groep 8 gericht op met vertrouwen in jezelf en je spreken de brugklas ingaan.
 • gespreksavonden voor ouders van stotterende kinderen (hier kunnen ouders spreken met lotgenoten, hun zorg en hun oplossingen delen)
 • oudergroep (voor ouders van stotterende kinderen die meerdere bijeenkomsten wensen om samen met andere ouders te praten over welke impact het stotteren heeft op hun leven ente leren hoe ze het beste kunnen omgaan met het stotteren van hun kind)
 • jongeren groep (voor jongeren op de middelbare school ; samen werken aan een minder grote plek voor stotteren in je leven, aan een vrijere manier van spreken en  aan zelfvertrouwen en lef.
 • jong volwassenen groep (zie jongerengroep ; daarnaast richten we ons in deze groep meer op het kunnen integreren in de maatschappij – studie/werk).
 • oefengroep voor jong volwassenen en volwassenen (eens per maand. Hier kunnen (jong)volwassenen oefenen wat ze in de individuele therapie hebben geleerd, ontmoeten ze andere mensen die stotteren) 

We kijken met elkaar welke therapievorm nodig is en bij je past. Soms is dat een combinatie van individuele en groepstherapie.

Overig:

   • Coaching en voorlichting voor logopedisten in de vrije vestiging en binnen regulier en speciaal onderwijs
   • Second opinion en onderzoek

                                   

Centrum voor stottertherapie Haarlem – Amsterdam

Jeanette van Baarsen en Annelies Mobach, stottertherapeuten, vormen samen het Centrum voor stottertherapie Haarlem – Amsterdam.

Zij geven persoonsgerichte stottertherapie aan cliënten van alle leeftijden. Naast individuele therapie verzorgen zij ook groepstherapie vor volwassenen, jongeren en schoolkinderen, en geven zij ouderbegeleiding. U kunt bij hen terecht voor diverse vormen van therapie, een second opinion en coaching, daarnaast geven zij op verzoek voorlichtings-bijeenkomsten voor scholen. Kijk voor de inhoud van de therapie bij het hoofdmenu: Therapie voor jou?

Specialisaties

Jeanette heeft zich gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en Annelies heeft veel ervaring met adem-stemproblematiek.


Wie werkt waar?

Annelies MobachJeanette Baarsen
MaandagHaarlemHaarlem
DinsdagAmsterdamAmsterdam (ochtend)
WoensdagHaarlemHaarlem
DonderdagAmsterdam-
VrijdagHaarlemHaarlem


Websites Praktijken:

Haarlem: http://www.samenspelhaarlem.nl/


Amsterdam: 

Meer informatie

Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u e-mailen naar de betreffende locatie of u kunt gebruik maken van het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Wij kunnen niet altijd de telefoon opnemen, dus spreek uw boodschap alstublieft in. U kunt daar rustig de tijd voor nemenStottercentrum Noord-Holland: Bovenkarspel en Uithoorn

Stottercentrum Noord-Holland heeft twee locaties: Bovenkarspel en Uithoorn. Stottertherapeuten Marit van der Werff in Uithoorn en Irma Uijterlinde in Bovenkarspel inspireren elkaar en vullen elkaar aan.  Zij denken  mee over elkaars behandelingen en begeleiden samen  kinder-, jongeren- en/of volwassenengroepen. Zelfontplooiing en ontmoeting – naast transparantie en realiteitszin –  vormen de basis van het therapieproces en ook van onze samenwerking.

Marit van der Werff

Irma Uijterlinde

www.logopedieuithoorn.nl

www.logopediepraktijkdestreek.nl
Spraak-Taal-Stottercentrum Rijnland

Caroline Nater

De praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar, maar als we aan het werk zijn staat het antwoordapparaat aan.

Het is prettig als je dan een boodschap inspreekt. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur is er telefonisch spreekuur.

Naar contactgegevens

Je kunt ook het contactformulier invullen.

Website: http://stsc-rijnland.nl/


Stottercentrum Zwolle

Ronald Verbeek is sinds 1990 werkzaam als logopedist/generalist in de vrije vestiging. Sinds 2011 is hij werkzaam als logopedist/stottertherapeut i.o. in het stottercentrum. Hij geeft individuele therapie en groepstherapie. Ronald gaat in de toekomst ook training en coaching geven zowel op gebied van stotteren als daarbuiten. Het Stottercentrum Zwolle werd in 1993 door Durdana Putker en Eelco de Geus opgericht met als doel specialistische diensten te verlenen op het gebied van stotteren en stottertherapie.


Ronald Verbeek

Ons werk

 • Individuele therapie voor (jonge) kinderen en volwassenen.
 • Groep 8 groep voor stotterende kinderen. Elk jaar is er in Stottercentrum Zwolle een aantal bijeenkomsten voor stotterende kinderen die in groep 8 zitten. Doel van de groep is een zo makkelijk en plezierig mogelijke start op de middelbare school te maken. Zie voor meer informatie de pagina groep 8.
 • vierwekelijkse groepstherapie voor volwassenen: voor sommige cliënten is therapie in groepsverband een waardevolle aanvulling op de individuele therapie. Deze “oefengroep” komt 1x per 4 weken op dinsdagavond van 19.30 tot 21.30 uur onder begeleiding van een therapeut bij elkaar.
 • Training van collega’s: coachen van (groepen) collega’s in hun individuele behandelingen, begeleiden van collega’s in de behandeling van een specifieke cliënt.
 • Het verzorgen van voorlichting.

Stottercentrum Zwolle is lid van de NVLF, NVST en VSN. Inschrijving in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer 59900444591, Stottercentrum Zwolle is een handelsnaam van Inside in Sight B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52935051.

Stottercentrum Twente in Enschede

Contactinformatie is te vinden op deze pagina.

Stottercentrum Zwolle briedt uit naar Twente  met Ronald Verbeek

Sinds september 2014 zijn de activiteiten op gebied van gespecialiseerde stottertherapie in de regio Enschede / Hengelo, overgenomen van Mw. A. Stroot.

Stottercentrum Twente wordt daarmee nieuw leven ingeblazen. In deze startfase zijn de mogelijkheden voor planning nog wat beperkt: op de dinsdag en mogelijk donderdag.

Het Stottercentrum Twente is nu gevestigd in de Logopediepraktijk aan de Hengelosestraat te Enschede.

Friesland: Joure en Heerenveen

Annemarie van Esveld is in 2011 afgestudeerd als stottertherapeut

Stottertherapie op maat betekent voor hen, dat de hulpvraag van de cliënt en/of de ouders centraal staat in de behandeling. In Stottercentrum Friesland kunt u doordeweeks elke dag terecht voor stottertherapie.


Contactgegevens zijn te vinden op de pagina Locaties

Stottercentrum Noord-Holland: Bovenkarspel en Uithoorn

Stottercentrum Noord-Holland heeft twee locaties: Bovenkarspel en Uithoorn. Stottertherapeuten Marit van der Werff in Uithoorn en Irma Uijterlinde in Bovenkarspel inspireren elkaar en vullen elkaar aan.  Zij denken  mee over elkaars behandelingen en begeleiden samen  kinder-, jongeren- en/of volwassenengroepen. Zelfontplooiing en ontmoeting – naast transparantie en realiteitszin –  vormen de basis van het therapieproces en ook van onze samenwerking.

Marit van der Werff

Irma Uijterlinde

www.logopedieuithoorn.nl

www.logopediepraktijkdestreek.nlStottercentrum Zutphen

Anja van der Vlist en Gitte Hartjesveld zijn zeer ervaren stottertherapeuten, werken  intensief samen, inspireren elkaar en houden elkaar scherp. Het gaat hen om de kwaliteit van leven én spreken. Zij kijken naar de plaats die het stotteren in iemands leven heeft en naar alle mogelijkheden om het spreken zo makkelijk en plezierig mogelijk te laten worden. Zij hebben zich naast de logopedie en specialisatie stottertherapie op vele terreinen bekwaamd om u te ondersteunen op fysiek, emotioneel, mentaal en spiritueel gebied. Op al deze niveaus kan het stotteren een rol spelen.


Anja is ook gecertificeerd kindertolk.

www.presentchild.nl

Gitte heeft  een praktijk voor coaching

www.hartjesveld.nl

Laat de reisafstand geen belemmering zijn om aan je stotteren te werken. Na een paar gesprekken waarin we elkaar leren kennen kunnen we de therapie online voortzetten. Dat spaart tijd en reiskosten.