Over VSN

De VSN is een samenwerkingsverband van enthousiaste en professionele logopedisten, die zich hebben gespecialiseerd in stottertherapie.
Wij kiezen voor intensieve samenwerking omdat wij

  • onze kennis en ervaring willen bundelen
  • elkaar scherp willen houden
  • steeds willen blijven leren


Wij, stottertherapeuten van de VSN

  • zijn eerlijk over wat stotteren is
  • luisteren heel precies naar wat jij wilt en nodig hebt
  • geven je helder inzicht in wat wij voor je kunnen betekenen en wat je kunt doen
  • zijn intensief betrokken
  • gaan met je tot het uiterste


Visie

Een stotteraar is meer dan zijn stotteren en stotteren heeft meer impact dan alleen maar onvloeiend spreken. Ieder stotterend mens heeft een eigen manier van omgaan met zijn onvloeiende spraak. Stotteren heeft een biologische en een psychologische component.Als stottertherapeuten binnen de VSN schenken we aan beide componenten aandacht. We zien stottertherapie als een samenwerkingsverband tussen therapeut en cliënt, waarbij elk vanuit zijn eigenheid verantwoording draagt voor het proces; De therapeut brengt zijn vakkennis en therapeutische vaardigheden in, de cliënt zijn inzicht en inzet.Vanuit een open houding onderzoeken we de mogelijkheden en grenzen van vloeiend spreken. Lopen we tegen grenzen aan dan begeleiden we de cliënt bij het geven van een plek aan het stotteren in zijn leven. Het stotteren zo communicatief mogelijk maken en het ontwikkelen van andere vaardigheden op het gebied van communicatie zijn dan aan de orde.Transparantie,ontmoeting, zelfontplooiïng en realiteitszin vormen de basis van therapieproces.

Als VSN streven wij naar een aantal evenwichtig over Nederland verspreide stottercentra met een inspirerend en eigentijds karakter, werkend vanuit bovenstaande visie op stotteren, de stotterende mens en therapie.In onderlinge samenwerking vinden we de mogelijkheid voor persoonlijke groei en ontwikkeling. Dat werkt altijd door in onze wijze van therapie geven, vanuit eigenheid.We bewaken het goede, spiegelen valkuilen, geven feedback en communiceren zo optimaal mogelijk.

Elke medewerker onderschrijft de visie van harte, vanuit de wetenschap dat “visie”niet de huidige status beschrijft, maar aangeeft waar we naar op weg zijn.

Missie

Meer over de aangesloten praktijken:

Centrum voor stottertherapie Amsterdam-Haarlem

Jeanette van Baarsen en Annelies Mobach, stottertherapeuten, vormen samen het Centrum voor stottertherapie Haarlem – Amsterdam.

Zij geven persoonsgerichte stottertherapie aan cliënten van alle leeftijden. Naast individuele therapie verzorgen zij ook groepstherapie voor volwassenen, jongeren en schoolkinderen, en geven zij ouderbegeleiding. U kunt bij hen terecht voor diverse vormen van therapie, een second opinion en coaching.

Daarnaast geven zij op verzoek voorlichtingsbijeenkomsten voor scholen.

Specialisaties naast het stotteren:
Jeanette heeft zich gespecialiseerd in sensorische informatieverwerking en Annelies heeft veel ervaring met adem-stemproblematiek.Annelies Mobach

Annelies is werkzaam op dinsdag, woensdag en donderdag in Amsterdam www.delogopedistenpraktijk.nl

Jeanette van Baarsen

    Jeanette is fulltime aanwezig in Haarlem. www.samenspelhaarlem.nl


Voor informatie of het maken van een afspraak kunt u e-mailen naar de betreffende locatie of u kunt gebruik maken van het contactformulier. U kunt ons ook telefonisch bereiken. Wij kunnen niet altijd de telefoon opnemen, dus spreek uw boodschap alstublieft in. U kunt daar rustig de tijd voor nemen.

Stottercentra Brabant:

            's Hertogenbosch, Helmond, Deurne en Breda

Jacqueline, Marielle, Floor, Marion, Myrna, bieden stottertherapie op maat. Dat wil zeggen dat voor elke hulpvraag een bij u of uw kind passend antwoord of een passende therapie wordt gezocht. Voor alle leeftijdsgroepen bieden wij individuele- en groepstherapie aan. Het uiteindelijke doel van de behandeling is een makkelijke en vooral communicatieve manier van spreken.


Jacqueline van den Eerenbeemt         

Mariëlle van Woerkom

Floor Cobelens

Marion Weijts

Myrna Bouwmans

Contactinformatie over de locaties in Brabant vindt u hier

Stottercentrum Gouda

Else Rozema

In Stottercentrum Gouda is therapie gericht op zowel stotteren als broddelen mogelijk.

Bij elke hulpvraag van kinderen, jongeren of volwassenen geef ik een passende therapie, in samenwerking met de ouders van de cliënt en/of de cliënt zelf. De therapie sluit aan bij uw hulpvraag.

Er is zowel individuele- als groepstherapie mogelijk.

Doel van de behandeling is een makkelijkere en communicatievere manier van spreken.

Zie voor verdere informatie op mijn website Stottercentrum Gouda.

Stottercentrum Stedendriehoek (voormalig Stottercentrum Zutphen)

Marloes van Hoorn en Liesbeth van Wijngaarden vormen samen de maatschap Stottercentrum Stedendriehoek . Zij zijn alle twee opgeleid tot stottertherapeut, erkend door de NVST en EFS.

Liesbeth van Wijngaarden is daarnaast kinder- en jongerencoach en gecertificeerd kindertolk (Komcommuniceren).

Je kunt hen vinden op de locaties in Apeldoorn, Zutphen en Dieren.

                    

Marloes van Hoorn           Liesbeth van Wijngaarden

Contactinformatie over de verschillende locaties is hier te vinden.


Spraak-Taal-Stottercentrum Rijnland

Caroline Nater

De praktijk is alle werkdagen telefonisch bereikbaar, maar als we aan het werk zijn staat het antwoordapparaat aan.

Het is prettig als je dan een boodschap inspreekt. Wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met je op.

Elke dinsdag tussen 13.30 en 14.30 uur is er telefonisch spreekuur.

Naar contactgegevens

Je kunt ook het contactformulier invullen.

Website: http://stsc-rijnland.nl/


Stottercentrum Zwolle en Stottercentrum Twente (Enschede)


Ronald Verbeek werkt zowel in Zwolle als in Enschede.
"ik onderschrijf de visie en missie van de VSN"

Stottertherapie is maatwerk; altijd afgestemd op de persoon.
Voor (jonge) kinderen, jongeren en volwassenen zijn er zowel individuele behandelingen als gropesbehandelingen


De praktijk is alle dagen bereikbaar per telefoon (voicemail) of e-mail.

Maandag Woensdag en Vrijdag werk ik in Zwolle.
Dinsdag en Donderdag werk ik in Enschede.

0610883465

info@inside-insight.nl

Stottercentrum Zwolle is lid van de NVLF, NVST, VSN en ingeschreven in het EFS (European Fluency Specialists). Inschrijving in het kwaliteitsregister paramedici onder nummer 59900444591, Stottercentrum Zwolle is een handelsnaam van Inside in Sight B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Oost Nederland onder nummer 52935051.

Zie www.stottercentrumzwolle-enschede.nl

Friesland: Joure en Heerenveen

Annemarie van Esveld is in 2011 afgestudeerd als stottertherapeut

Stottertherapie op maat betekent voor mij, dat de hulpvraag van de cliënt en/of de ouders centraal staat in de behandeling. In Stottercentrum Friesland kunt u doordeweeks elke dag terecht voor stottertherapie.


Contactgegevens zijn te vinden op de pagina Locaties

Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie Marit van der Werff

Marit biedt logopedie-stottertherapie op maat voor alle leeftijden.

Marit van der Werff


Marit van der Werff
www.logopedieuithoorn.nl


Stottercentrum Utrecht

Irma Uijterlinde is werkzaam in Stottercentrum Utrecht. Er zijn drie verschillende locaties verspreid over de stad en ook in Utrecht- Leidsche Rijn.

Er zijn mogelijkheden voor individuele behandelingen en groepsbehandelingen, voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. Zie www.stottercentrumutrecht.nl

Irma Uijterlinde


  Irma Uijterlinde   

Anja van der Vlist en Gitte Hartjesveld

hebben afscheid genomen van Stottercentrum Zutphen. Anja blijft echter actief op het stotterfront met o.a. haar bestuursfunctie bij het Stotterfonds en als Kindertolk (Present Child).

Gitte zet haar coachingswerkzaamheden voort in Amersfoort (Heartfelt).