Train-de-trainerdag groepsdynamica

Inhoud
Tijdens deze dag gaan we in op de therapeutische vaardigheden in het begeleiden van groepen. Onderwerpen als groepsdynamica, omgaan met weerstand, systemisch werk en de groep als hulpmiddel voor stabilisatie en transfer komen aan bod. Juist de spannende groepssituaties, die vaak een spiegel zijn voor gedragspatronen in de dagelijkse realiteit leer je te herkennen, er woorden aan te geven en te zien als kansen voor groei en ontwikkeling.

Doel
Na deze dag:
- Heb je meer kennis en vaardigheden op het gebied van groepsprocessen en groepsdynamica.
- Ben je in staat onderliggende patronen in een groep te zien en er op een effectieve manier mee te werken.
- Ben je in staat binnen het therapeutisch groepsproces veiligheid te creëren, optimaal af te stemmen op elke deelnemer in de groep, weerstand op te heffen en de kans op transfer te vergroten.

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts.

Doelgroep
Logopedisten-stottertherapeuten die (regelmatig) werken in groepstherapievorm. 

Registers EFS en IZS
De 7 SBU’s voor deze dag kunnen meetellen in het EFS-register. De dag draagt tevens bij aan de criteria om in aanmerking te komen voor registratie in het IZS-register van de NVLF.

Groepsgrootte
Min 7 max 16 personen

Datum, tijd, locatie
Nader te bepalen, wordt op aanvraag in company gegeven.

Prijs
€ 225,00 (inclusief reader, koffie/thee en maaltijd). 

Contact
Inlichtingen en/of inschrijven mail/bel naar Liesbeth van Wijngaarden – tel. nr. 06-48688324 of lieswijn63@gmail.com

Docenten


Liesbeth van Wijngaarden is coach en kindertolk®, logopedist en stottertherapeut, en werkzaam in Stottercentrum Stedendriehoek. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren post-hbo-cursussen op de HU.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, locatie Den Bosch/Breda. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider, relatietherapeut en coach.

Zowel Liesbeth als Marion is geregistreerd IZS-therapeut van de Damstégroep, het onderdeel van de NVST dat groepstherapieën verzorgt volgens het Integraal Zorgtraject Stotteren. Daarnaast zijn zij mentor en coach binnen de ECSF (European Clinical Specialisation for Fluency Disorders). Dit is de opleiding die logopedisten opleidt tot gespecialiseerde stottertherapeuten.