Stotteren bij adolescenten en volwassenen

Inhoud

Geen stotterende jongere of volwassene stottert hetzelfde en stotteren wisselt per situatie en per moment. Stotteren is een complex verschijnsel. Enerzijds heeft het een duidelijk technisch, gedragsmatig aspect, anderzijds heeft het cognitieve en emotionele kanten. In dit spanningsveld tussen gedrag, emoties en cognities beweegt de therapeut, die stotterende mensen begeleidt zich, met als doel de therapie optimaal af te stemmen op elk uniek individu. In deze tweedaagse cursus is het uitgangspunt dat de intuïtie van de therapeut en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt de belangrijkste motoren van het therapeutische proces zijn, waarbij kennis en vaardigheden als brandstof dienen. De vernieuwde richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.

Theorie zal steeds afgewisseld worden met het oefenen van vaardigheden zowel wat betreft onderzoek als de behandeling en nazorg.

 

Doel
Na deze cursus:

  • Heb je kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van onderzoek en identificatie zowel van de gedragsverschijnselen als van de emotionele en cognitieve componenten van stotteren.
  • Ben je in staat een volledig behandelplan op te stellen met SMART-doelen voor de stotterende adolescent/volwassene.
  • Ben je in staat een keuze te maken voor de meest geschikte behandelingsmethode en deze toe te leren passen (o.a. angstdesensitisatie, stottermodificatietechnieken, spreektechnieken).
  • Ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op uw intuïtie, optimaal af te stemmen op de adolescent of volwassenen, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans.

Doelgroep
Logopedisten die (regelmatig) werken met adolescenten en volwassenen die stotteren of met deze doelgroep zouden willen werken.

Groepsgrootte
Min. 8 , max. 16 personen.

Data en tijd
woensdag 15 en donderdag 16 november 2023 van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie

Zalencentrum de Brug te Reeuwijk (bij Gouda). Grote gratis parkeerplaats en goed OV naar de plaats van bestemming

Prijs
€ 530,- (inclusief koffie/thee, lunches en digitaal cursusmateriaal).

Contact
Mail naar annekebusser@hetnet.nl

Docenten

Irma Uijterlinde

is logopedist-stottertherapeut, werkzaam in Stottercentrum Utrecht. Zij geeft individuele en groepstherapie en is verbonden aan de Damstégroep waar zij intensieve groepstraining geeft aan jongeren en volwassenen. Ook denkt zij mee met collega-logopedisten die advies of coaching nodig hebben. Irma is lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium en geeft de Lidcombe trainingen in Nederland.

 

Anneke Busser

is logopedist-stottertherapeut en werkzaam in de Praktijk voor Logopedie en Stottertherapie WateringseVeld te Den Haag. Zij is verbonden aan de Damstégroep waar zij de JES-training en de Ouder-Kind training geeft. Anneke schreef in 2020 mee aan de Herziening Richtlijn Stotteren.