Emotiegericht therapeutschap 1

Inhoud: We herkennen allemaal dat er binnen de veilige sfeer van jouw therapieruimte emoties loskomen. We luisteren, troosten en bieden een therapieplan tot gedragsverandering. Dat is fijn en helpend, maar soms zou je er meer mee willen doen. Bijvoorbeeld wanneer je cliënt moeite heeft met het doorbreken van oude patronen of weerstand ervaart om nieuwe vaardigheden toe te passen. In deze cursus leer je hoe je op een veilige maar efficiënte manier kan werken met de onderliggende emoties, hechtingsangst en hechtingsbehoeften van je cliënt en ook waar je grenzen liggen. De cursus is gebaseerd op Emotionaly Focused Therapie (EFT), bekend van het boek Houd me Vast van Sue Johnson. Ook principes uit de Systeemtherapie, TA, NLP en ACT komen aan bod. De cursus omvat twee dagen waarin afwisselend theoretische concepten, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen aan de orde komen. Vanuit onze expertise als stottertherapeuten zal de casuïstiek die aan bod komt voornamelijk voortkomen uit de stottertherapie, maar de geleerde vaardigheden zijn toepasbaar bij alle logopedische behandelingen van jongeren, volwassenen en ouders. Samen gaan we op zoek naar mogelijkheden voor positieve verandering met blijvend effect.

Doel: Na deze cursus beschik je over specifieke therapeutische vaardigheden, nodig om te kunnen werken met onderliggende emoties, waardoor je je effectiviteit als therapeut in veranderingsprocessen vergroot. Emotiegericht therapeutschap 1 is een praktische cursus, met concrete oefeningen en vaardigheden, waarmee je de eerstvolgende werkdag direct aan de slag kan. Je zal merken dat de focus van jou als therapeut meer dan je al gewend was, gericht zal zijn op het emotionele aspect van je hulpvraag. Ben je na deze twee dagen geboeid door deze manier van werken, dan is er de mogelijkheid om in het voorjaar de verdiepingscursus Emotiegericht Therapeutschap 2 te volgen. Dit kan alleen als je ET1 eerst heb gevolgd.

Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Verbijzondering: Deze cursus mag meetellen voor het uur-register stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen op stottergebied.

Groepsgrootte: Min. 8, max. 16 personen

Data en locatie: nader te bepalen, wordt op aanvraag in company aangeboden

Prijs: € 530 (inclusief koffie/thee, lunches, digitaal cursusmateriaal en certificaat)

Contact en/of opgeven: Mail naar marion@uitjezelf.com of Tel. 076-5493200

 

Emotiegericht Therapeutschap 2

Inhoud: Ben je na de tweedaagse cursus Emotiegericht Therapeutschap 1 (voorheen Effectief Therapeutschap) geboeid door de EFT (Emotionaly Focused Therapy, Sue Johnson) manier van werken? En wil je je vaardigheden verder verdiepen en uitbreiden dan is er de mogelijkheid deze verdiepingscursus Emotiegericht Therapeutschap 2 te volgen. Dit kan alleen als je ET1 eerst heb gevolgd.


Doel: Na deze cursus zijn je emotiegerichte therapeutische vaardigheden opgefrist en verfijnd en zijn nieuwe verdiepende therapeutische vaardigheden aangeleerd, die je effectiviteit als therapeut nog vergroten. De cursus gaat uitvoerig in op vragen en ervaringen van elke cursist. Er is aandacht voor theorie maar vooral ook veel tijd om te oefenen en te werken met casuïstiek, zoals het werken met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte oefeningen, emotioneel-cognitieve veranderingsprocessen en het werken met systemische invloeden op het therapeutisch proces.

Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn. En die de cursus Emotiegericht Therapeutschap 1 (voorheen Effectief Therapeutschap 1) eerder gevolgd hebben.

Verbijzondering: Deze cursus mag meetellen voor het uur-register stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen op stottergebied.

Groepsgrootte: Min. 8 max. 16 personen

Data en locatie: nader te bepalen, wordt op aanvraag in company aangeboden

Prijs: € 530 (inclusief koffie/thee, lunches, digitaal cursusmateriaal en certificaat)

Contact en/of opgeven: Mail naar marion@uitjezelf.com of Tel. 076-5493200

Docenten

Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach, symbooldramatherapeut en kindertolk®, werkzaam in Stottercentrum Stedendriehoek.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Tevens is zij psychosociaal therapeut, systeembegeleider en EFT-relatietherapeut.

Liesbeth en Marion geven samen al jarenlang cursussen op het gebied van logopedie en specialisatie.