Stottertherapie bij kinderen op de basisschool

Inhoud
Door middel van hoorcollege, brainstormsessies, (video-)demonstraties, opdrachten in subgroepen en casuïstiek word je wegwijs gemaakt in de essentiële onderdelen voor een behandeling van stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd. Het accent zal liggen op de groepen 3 t/m 8.
Er wordt aandacht besteed aan de meest voorkomende hulpvraag van de cliënt op de verschillende leeftijden en aan de relatie tussen de hulpvraag en het behandelplan. Behandeldoelen worden SMART geformuleerd. De richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.
Je leert voorlichting te geven over stotteren aan leerkrachten van de verschillende basisschoolgroepen en krijgt tips mee voor de meest voorkomende hulpvragen van de leerkracht.
Therapeutische vaardigheden die je nodig hebt om een zo optimaal mogelijke begeleiding te geven worden in de gehele cursus verweven.

Doel
Na deze cursus:
• heb je meer kennis en vaardigheden met betrekking tot het behandelen van stotterende kinderen in de basisschoolleeftijd
• ben je in staat om voor deze groep een behandelplan op te stellen met SMART-doelen
• ben je in staat adequaat de omgeving (ouders/leerkrachten) te informeren over stotteren, over hoe ermee om te gaan resp. thuis en in de klassensituatie.
• ben je in staat binnen het therapieproces veiligheid te creëren en de juiste balans te vinden tussen directe begeleiding en sturing van de omgeving
• kun je doelgericht bezig zijn

Doelgroep
Logopedisten die (regelmatig) werken met basisschoolkinderen (6-12 jaar) die stotteren of met deze doelgroep zouden willen gaan werken.

Data en tijden
maandag 23 en dinsdag 24 september 2024. Tijd: 9.30-17.00u

Locatie
Zalencentrum de Brug te Reeuwijk

Prijs
€ 530,- inclusief lunch, koffie, thee, reader en certificaat.

Accreditatie
27 punten. Minimaal aantal deelnemers is 10, maximaal aantal 20.

Aanmelden
Dit kan tot 20 augustus 2024 bij Irma Uijterlinde (I.Uijterlinde@hetnet.nl). Je ontvangt dan een inschrijfformulier. Plaatsing geschiedt op volgorde van aanmelding. De inschrijving is definitief na ontvangst van het ondertekende inschrijfformulier en de betaling.

Docenten

Irma Uijterlinde is logopedist-stottertherapeut, werkzaam in Stottercentrum Utrecht. Zij geeft individuele en groepstherapie en is verbonden aan de Damstégroep waar zij intensieve groepstraining geeft aan jongeren en volwassenen.

Ook denkt zij mee met collega-logopedisten die advies of coaching nodig hebben.
Irma is lid van het Lidcombe Program Trainers Consortium en geeft de Lidcombe trainingen in Nederland.

Liesbeth van Wijngaarden is coach en kindertolk®, logopedist en stottertherapeut, en werkzaam in Stottercentrum Stedendriehoek. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren post-hbo-cursussen op de HU.