De Nederlandse Vereniging voor Stottertherapie (NVST) is een landelijke organisatie van therapeuten die zich gespecialiseerd hebben op het gebied van stotteren. Deze vereniging werd in 1987 opgericht met als doel de kennis over stotteren te vergroten en de kwaliteit van de stottertherapie in Nederland te verbeteren. De NVST vormt samen met de Nederlandse stottervereniging Demosthenes het StotterFonds. Het StotterFonds heeft een eigen overkoepelend bestuur. Alle therapeuten van de VSN zijn lid van de NVST.

Intensieve groepstherapie voor alle leeftijdsgroepen Kijk op de site van de Damsté groep


Het StotterFonds stelt zich ten doel de kennis over stotteren te verruimen en de stotterproblematiek in het algemeen te verminderen. Dit wordt gerealiseerd door activiteiten te ondersteunen die de kwaliteit verhogen van: preventie van stotteren, diagnostiek en behandeling van stotteren, evaluatie van de resultaten van stottertherapieën en voorlichting over stotteren. Op de website stotteren.nl is veel betrouwbare informatie te vinden.

De Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF) is de beroepsorganisatie van logopedisten. Het overgrote deel van de logopedisten is aangesloten bij de NVLF.

https://www.demosthenes.nl/

Demosthenes is een vereniging van en voor mensen met stotteren en ouders van kinderen met stotteren.
In Nederland stotteren ongeveer 175.000 mensen: dat is 1,2 procent van de bevolking. Het grootste probleem is dat veel mensen slecht raad weten met stotteren. Stotteren bemoeilijkt zodoende vaak het onderlinge contact.

Online ontmoetingsplek, bedoeld om via Skype met elkaar contact te hebben en te oefenen.

Een boek met het verhaal van Rutger Wilhelm over hoe zijn leven veranderde door de ontdekking dat hij niet stotterde maar broddelde. Daarbij en een website met veel informatie over broddelen.

www.tesnelvoorwoorden.nl

Informatie over stotteren van onze Belgische collega's.

De ‘Stuttering Homepage’ met tal van links naar webpagina’s over alle mogelijke aspecten     van stotteren. Niet alle informatie is even correct. Anderzijds zijn er pagina’s met schitterende informatie, waaronder getuigenissen, tips voor kinderen e.d.

voor studenten!

info over vergoeding stottertherapie en soms zelfs tegemoetkoming in studiekosten


https://www.squla.nl/over-taalextra

Copyright Vereniging Stottercentra Nederland (C)