Therapeutschap

Inhoud
Effectief therapeutschap betekent : binnen de veilige, vertrouwde sfeer van de therapiesituatie doelgericht werken  naar het gewenste eindresultaat. Deze cursus omvat drie dagen, waarin afwisselend theoretische concepten, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen aan de orde komen.
De cursus helpt je vol zelfvertrouwen en plezierig met cliënten aan de slag te gaan. Je leert de cliënt, of de ouders van de kinderen die je behandelt, te ontmoeten op het diepere niveau van angsten, belemmerende overtuigingen, valkuilen en vaste patronen en samen mogelijkheden te ontdekken voor positieve verandering.

Doel
Na deze cursus:
-heeft de deelnemer inzicht in de ingrediënten voor goed therapeutschap voor het vak van logopedist en logopedist//stottertherapeut.
-ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op je intuïtie, optimaal af
 te stemmen op de cliënt, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans.
-beschik je over specifieke therapeutische vaardigheden, die je effectiviteit als therapeut in veranderingsprocessen vergroten, zoals afstemming op het individu, het vergroten van de  probleemruimte, het omgaan met weerstand, het werken op verschillende logische niveaus, een optimale vorm van feedback geven, het gebruik maken van hulpbronnen, metaforen,  kernkwaliteiten, en het ankeren van vaardigheden voor de toekomst.

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de RAP-training, een groepstherapie voor jongeren van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.
Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider en coach.
Zowel Liesbeth als Marion leiden als mentor en coach binnen het ECSF (European Clinical Specialisation for fleuncy Disorders) logopedisten op tot Gespecialiseerde Stottertherapeuten.

Doelgroep
Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Groepsgrootte
Min. 10 , max. 16 personen

Data en tijd
Donderdag 29 september, vrijdag 30 september 16 en zaterdag 1 oktober 2016 van 10.00 tot 16.30 uur.

Locatie
Centrum De Laurier te Alphen, Gelderland
www.centrumdelaurier.nl
Overnachting is mogelijk in Centrum de Laurier. Die kosten zijn voor eigen rekening

Prijs
€ 650,00 (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Accreditatie
Aangevraagd voor ca. 30 punten

Contact en/of opgeven
Mail naar marion.weijts@xs4all.nl of Tel. 076-5493200