Speech Motor Training (SMT)

Inhoud
Een onderdeel van stottertherapie is Speech Motor Training. Deze training is ook opgenomen in de richtlijn stotteren. De meest bekende vorm van SMT is de OMAT (Oral-Motor Assessment and Training). Het instrument OMAT is breder inzetbaar dan de stottertherapie. SMT is een vaardigheidstraining gericht op het creëren van een stabiel oraal motorisch systeem waardoor de timing en de coördinatie van spraakbewegingen systematisch worden getraind. Bij de training wordt gebruik gemaakt van zowel nonsens als betekenisvolle uitingen op syllabe-, woord- en zinsniveau.
In de tweedaagse cursus SMT wordt aandacht besteed aan de diagnostiek en behandeling van oraal motorische vaardigheden volgens de OMAT. Er wordt er gekeken naar in stand houdende factoren, hoe deze factoren aan te kunnen pakken. En we behandelen hoe we vanuit de zintuiglijke informatie verwerking (SI) kunnen kijken naar de oraal motorische vaardigheid en de training daarvan.
Doelgroep: logopedisten en stottertherapeuten.
Cursusdata: nog niet bekend, op aanvraag ook mogelijk in company.
Tijdstip: 9.00-16.00 uur.
Locatie: Spraak – Taal – Stottercentrum Rijnland.
Aantal deelnemers: 6 – 12 personen.
Kosten:€ 490,00
Contactgegevens voor vragen: info@stsc-rijnland.nl.
Aanmelden kan via het cursusaanmeldformulier.

Docent

Caroline Nater is logopediste/stottertherapeut, spraak-taalpatholoog, werkzaam in het Spraak -Taal -Stottercentrum Rijnland en bij een onderwijs-zorgcombinatie. Haar werkzaamheden omvatten diagnostiek, curatieve zorg, coachen, innovaties en deelname aan wetenschappelijk onderzoek. Zij heeft veel ervaring met speciale kinderen en comorbiditeit van verschillende stoornissen. Ze wordt omschreven als een inspirerende en creatieve vrouw die kan denken buiten vaste kaders