Effectief therapeutschap 1

Inhoud
Effectief therapeutschap betekent : binnen de veilige, vertrouwde sfeer van de therapiesituatie doelgericht werken naar het gewenste eindresultaat. Deze cursus omvat twee dagen van 9.30 tot 16.30 uur, waarin afwisselend theoretische concepten, demonstraties en ervaringsgerichte oefeningen aan de orde komen. Vanuit onze achtergrond als stottertherapeuten zal de casuïstiek die aan bod komt voornamelijk voortkomen uit onze stotterbehandelingen, maar de geleerde vaardigheden zijn ook toepasbaar bij andere logopedische behandelingen en deelnemers worden uitgenodigd ook hun eigen casuistiek in te brengen. De cursus helpt je vol zelfvertrouwen en plezierig met cliënten aan de slag te gaan. Je leert de cliënt, of de ouders van de kinderen die je behandelt, te ontmoeten op het diepere niveau van angsten, belemmerende overtuigingen, valkuilen en vaste patronen en samen mogelijkheden te ontdekken voor positieve verandering.

Doel
Na deze cursus:
-heeft de deelnemer inzicht in de ingrediënten voor effectief therapeutschap voor het vak van logopedist en logopedist-stottertherapeut.
-ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op je intuïtie, optimaal af
te stemmen op de cliënt, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans.
-beschik je over specifieke therapeutische vaardigheden, die je effectiviteit als therapeut in veranderingsprocessen vergroten, zoals afstemming op het individu, het vergroten van de probleemruimte, het omgaan met weerstand, het werken op verschillende logische niveaus, een optimale vorm van feedback geven, het gebruik maken van hulpbronnen, metaforen, kernkwaliteiten, en het ankeren van vaardigheden voor de toekomst.

Doecenten: Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts

Doelgroep: Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in het logopedist-zijn.

Groepsgrootte: Min. 10 , max. 16 personen

Data en locatie: .donderdag 23 en vrijdag 24 januari 2020 in Reeuwijk

Prijs: € 485.- (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Verbijzondering: Deze cursus “Effectief Therapeutschap” mag meetellen voor het uur-register stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen van stotteren.

Contact en/of opgeven:   mail naar: marion@uitjezelf.com of bel: 076-5493200


Effectief Therapeutschap 2

Inhoud
Effectief Therapeutschap 2 volgt minimaal een half jaar na afronding van Effectief Therapeutschap 1.
In deze vervolgcursus wordt aandacht besteed aan herhaling en verfijning van de geleerde therapeutische vaardigheden en komen nieuwe therapeutische vaardigheden om de hoek kijken. De cursus gaat uitvoerig in op vragen en ervaringen van elke cursist. Er is aandacht voor theorie maar vooral ook veel tijd om te oefenen en te werken met casuïstiek.

Doel
Na deze cursus zijn bekende therapeutische vaardigheden opgefrist en ingetraind en zijn nieuwe verdiepende therapeutische vaardigheden aangeleerd, die je effectiviteit als therapeut verder vergroten, zoals het werken met lichaamsgerichte en ervaringsgerichte oefeningen, emotioneel-cognitieve veranderingsprocessen en het werken met systemische invloeden op het therapeutisch proces.

Docenten
Liesbeth van Wijngaarden en Marion Weijts

Doelgroep
Logopedisten en/of logopedist-stottertherapeuten die werken met kinderen en hun ouders, met adolescenten en/of met volwassenen en die verdieping zoeken in hun therapeutschap.

Groepsgrootte: Min. 8 max. 16 personen

Data: nader te bepalen. Locatie: Breda

Prijs: € 485,- (inclusief koffie/thee, lunches en cursusmap)

Verbijzondering: Deze cursus “Effectief Therapeutschap” mag meetellen voor het uur-register stotteren van de NVLF. Voorwaarde is dat een “aanpalende cursus” zoals deze niet meer dan 1/3 van de het totale aantal cursussen mag bedragen. De andere cursussen moeten inhoudelijk gericht zijn op stotteren en nieuwe ontwikkelingen van stotteren. tellen mee voor het register verbijzondering stotteren van de NVLF.

Contact en/of opgeven: mail naar marion@uitjezelf.com of bel: 076-5493200Docenten

Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach en kindertolk®, werkzaam in Centrum voor Stottertherapie Gouda. Daar geeft zij individuele en groepstherapie en oudergroepen. Tevens is zij een van de therapeuten bij de RAP-training, een groepstherapie voor jongeren van het Integraal Zorgtraject Stotteren (IZS). Eerder verzorgde zij ook een aantal jaren POST-HBO-cursussen op de HU.

Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Zij is één van de therapeuten van de VIP-training, een groepstherapie voor volwassenen, ook onderdeel van het IZS. Tevens is zij psychosociaal begeleider, systeembegeleider en coach.

Zowel Liesbeth als Marion leiden als mentor en coach binnen het ECSF (European Clinical Specialisation for fleuncy Disorders) logopedisten op tot Gespecialiseerde Stottertherapeuten