Over stottertherapie

Stottertherapie is een gespecialiseerde vorm van logopedie gericht op het gedrag dat heeft te maken met stotteren en/of broddelen. De problematiek rondom stotteren is soms zo complex dat extra kennis en vaardigheden nodig zijn om dit goed te kunnen begeleiden. De emotionele en sociale kanten van het stotteren vereisen een goede kennis van psychologische principes. Een stottertherapeut kan dan ook goed beoordelen of je terecht kunt bij een logopedist in buurt, die affiniteit heeft met stotteren of toch beter een periode begeleid kunt worden door een stottertherapeut.

Op deze website kunnen we alleen algemene informatie geven. Omdat ieder die stottert zijn of haar eigen verhaal heeft krijg je een begeleiding die aansluit bij jouw vraag. Samen gaan we opzoek naar haalbare doelstellingen.

Er dient uitgemaakt te worden wat de doelstellingen zijn. Wat kan realistisch nagestreefd worden ? Onze behandeling sluit aan bij wetenschappelijke kennis over stotteren. Stotteren heeft een biologische en een psychologische component. Aan beide gebieden besteden we aandacht

Inhoud:

 • Je leert alles wat er over stotteren voor jou belangrijk is om te weten.
 • Je leert om te gaan met negatieve gedachten en emoties rondom het stotteren.
 • Je leert omgaan met stressvolle situaties, reacties van luisteraars en andere stotteruitlokkende factoren
 • Je leert om minder gevoelig te worden voor je eigen stotteren en stotteren in het algemeen
 • Je leert waar nodig minder vermijden en uitstellen
 • Je leert je stotteren eenvoudiger maken en/of je totale spraak sturen naar (meer) vloeiendheid.
 • je leert manieren om wijzigingen in je spreken stabiel te houden en zelfstandig te kunnen ingrijpen (zelfregulatie)bij de begeleiding maken we waar nodig gebruik van audiovisuele media.

Resultaten

De effecten van de behandeling hangen van veel factoren af: de stotterernst bij aanvang, de duur van het bestaan van stotteren bij aanvang, de mate van automatisering van geleerde spreekgedragingen, de vatbaarheid voor stotteruitlokkende factoren, de mogelijkheid tot wijzigen van stotteruitlokkende factoren in de omgeving, het voorkomen van bijkomende spraak- en taalstoornissen, de medewerking en het impact van ouders, leerkrachten en anderen…, het bestaan van andere belastende factoren (bijv. depressie, burn-out, paniekstoornissen…)

De effecten bij oudere kinderen en volwassenen zijn doorgaans:

 • minder stotteren en minder hevige stottermomenten
 • het verminderen van vermijdingsgedrag voor stotteren en van uistellen en bijbewegingen
 • het verminderen van de mentale en emotionele hinder bij het spreken
 • het verbeteren van weerbaarheid tegenover uitlokkende factoren
 • soms het verminderen van duwgedrag bij stotteren (bijbewegingen)
 • het verbeteren van communicatievaardigheden.

Over het algemeen verbetert de levenskwaliteit duidelijk.

Onze trainingen


Een handige Screeninglijst

Help, mijn kind stottert – Een handige Screeninglijst

Wij hebben een handige en door professionals opgestelde vragenlijst. Op basis hiervan kunnen wij je een gepast advies geven.

Online: Naar de screeningslijst

Liever op papier? Download de screeningslijst, print m en vul hem in stuur hem op naar het dichtsbijzijnde stottercentrum.
Je ontvangt z.s.m. reactie. Wij geven je advies over wat er nodig is.


VSN

Wij, stottertherapeuten van de VSN

 • zijn eerlijk over wat stotteren is
 • luisteren heel precies naar wat jij wilt en nodig hebt
 • geven je helder inzicht in wat wij voor je kunnen betekenen en wat je kunt doen
 • zijn intensief betrokken
 • gaan met je tot het uitersteWat bieden wij?

Wij, stottertherapeuten van de VSN zorgen voor

 • individuele therapie voor alle leeftijden
 • ouderbegeleiding van (heel) jonge stotterende kinderen
 • specifieke groepstherapie voor schoolkinderen, jongeren en volwassenen
 • contact met school, leef- en werkomgeving

Jonge kinderen

Ouders, wees er tijd bij als je vermoed dat je kind stottert. Je kunt altijd contact met ons opnemen als je vragen hebt. Ook hebben we een Screeningslijst die je kunt invullen of naar ons kunt mailen.

Kids! Ga voor ervaringen, tekeningen en tips naar de Kidspagina!

Hier kun je ook een vraag opsturen via het contactformulier. We zullen aan niemand je naam, verhaal of vraag vertellen zonder dat jij dat goed vindt! 

Jongeren - RAP-training

 • Ben je al een tijdje bij een logopedist en/of stottertherapeut in behandeling?
 • Is het moeilijk voor je om dat wat je geleerd hebt bij je therapeut in je dagelijks leven toe te passen?
 • Vind je het lastig je met je stotteren bezig te houden, maar wil je toch wel dat het praten makkelijker wordt?

Dan is het volgende iets voor jou!

RAP-training

Volwassenen

Voor volwassenen bieden wij individuele therapie en een intensieve groepstherapie: VIP-training