Stotteren bij adolescenten en volwassenen

Inhoud

Geen stotterende jongere of volwassene stottert hetzelfde en stotteren wisselt per situatie en per moment. Stotteren is een complex verschijnsel. Enerzijds heeft het een duidelijk technisch, gedragsmatig aspect, anderzijds heeft het cognitieve en emotionele kanten. In dit spanningsveld tussen gedrag, emoties en cognities beweegt de therapeut, die stotterende mensen begeleidt zich, met als doel de therapie optimaal af te stemmen op elk uniek individu. In deze tweedaagse cursus is het uitgangspunt dat de intuïtie van de therapeut en de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt de belangrijkste motoren van het therapeutische proces zijn, waarbij kennis en vaardigheden als brandstof dienen. De vernieuwde richtlijn stotteren wordt als basis gebruikt.

Theorie zal steeds afgewisseld worden met het oefenen van vaardigheden zowel wat betreft onderzoek als de behandeling en nazorg.


Doel
Na deze cursus:

  • Heb je kennis en vaardigheden opgedaan op het gebied van onderzoek en identificatie zowel van de gedragsverschijnselen als van de emotionele en cognitieve componenten van stotteren.
  • Ben je in staat een volledig behandelplan op te stellen met SMART-doelen voor de stotterende adolescent/volwassene.
  • Ben je in staat een keuze te maken voor de meest geschikte behandelingsmethode en deze toe te leren passen (o.a. angstdesensitisatie, stottermodificatietechnieken, spreektechnieken).
  • Ben je in staat binnen het therapeutisch proces veiligheid te creëren, te vertrouwen op uw intuïtie, optimaal af te stemmen op de adolescent of volwassenen, doelgericht en met de juiste verantwoordelijkheidsbalans.

Doelgroep
Logopedisten die (regelmatig) werken met adolescenten en volwassenen die stotteren of met deze doelgroep zouden willen werken.

Groepsgrootte
Min. 8 , max. 16 personen.

Data en tijd
in 2022: woensdag 16 en donderdag 17 november van 9.00 tot 17.00 uur.

in 2023: woe n sdag 15 en donderdag 16 november van 9.00 tot 17.00 uur

Locatie
ThimAlp, Nieuwegein, https://thimalp.nl/logopedie/345-stotteren-bij-adolescenten-en-volwassenen

Prijs
€ 530,- (inclusief koffie/thee, lunches en digitaal cursusmateriaal).

Contact
Mail naar lieswijn63@gmail.com of bel Liesbeth: 06-48688324 voor vragen of inschrijving.

Docenten

Liesbeth van Wijngaarden is logopedist, stottertherapeut, coach, symbooldramatherapeut en kindertolk®, werkzaam in Stottercentrum Stedendriehoek. Marion Weijts is logopedist en stottertherapeut. Ze werkt binnen Stottercentrum Brabant, Locatie Den Bosch/Breda. Tevens is zij psychosociaal therapeut, systeembegeleider en EFT-relatietherapeut.

Liesbeth en Marion geven samen al jarenlang Post-HBO cursussen op het gebied van logopedie en specialisatie. Beiden staan zij aan de basis van de groepstherapieën voor stotteren binnen de Damstegroep, het onderdeel van de NVST dat groepstherapieën verzorgt volgens het Integraal Zorgtraject Stotteren.